Søg
Close this search box.

Arbejdsfælleskaber

Foreningen Gadelivs formål er at styrke livskvaliteten for socialt udsatte gennem en meningsfuld hverdag skabt af social beskæftigelse i arbejdsfællesskaber, der giver økonomisk gevinst, tro på egne evner og udvidet socialt liv.

Vi investerer i og udvikler beskæftigelse til socialt udsatte i Århus. Hos os kan udsatte mennesker få et arbejde og få deres løn udbetalt kontant.

Vi skaber arbejdspladser med rammer og forventninger, som socialt udsatte kan fungere i, og beskæftigelse som de finder meningsfuld. Det giver dem positive oplevelser og hjælper dem til at forbedre deres liv. De går på arbejde, når de er en del af Gadelivs sociale beskæftigelse. De har et stykke arbejde, som de får løn for, og som kunden forventer udført med en vis kvalitet. Langt de fleste af vores opgaver udføres nemlig for en ekstern kunde, som betaler for det udførte arbejde.

I Gadeliv er man en del af et arbejdsfællesskab. Det giver ro til at hjælpe sig selv, når man kan tjene lidt ekstra og tillige blive mødt med anerkendelse, tillid og respekt. Der opstår en mening med hverdagen, som skaber ringe i vandet til øvrige dele af deres liv, som de ved egen hjælp forbedrer.

I Gadeliv tror vi på, at…

… mennesker vokser i fællesskaber med andre mennesker – i arbejde, i kultur og i demokratiske muligheder.

… vi kan lære og vokse af de fejl, vi begår – hvis det foregår i et miljø af åbenhed, omsorg og engagement.

… mennesker vil hinanden det bedste og tager personligt ansvar, når de får medbestemmelse, bliver hørt og mødes med respekt.

… forandringer starter hos os selv! Vi tror på, at personligt mod og engagement kan skabe forandring for den enkelte og for fællesskabet.

Som vores frijobber Tommy siger: ”Jeg er PovertyWalk guide og har arbejdet som Sydhavnspedel før. Det gav mig en masse selvtillid og en følelse af at kunne bidrage med noget godt for nogen andre.”