Søg
Close this search box.

Demokratiprojekter

Demokratiprojekt “Sammen om EPvalget 2024”

Frem mod Europarlamentsvalget arbejder vi igen med demokrati under parolen at ‘valg er for alle’ og alles stemme har lige meget værd.

Med støtte fra Trygfonden vil vi skabe sociale rammer for at udtrykke sig politisk og dele viden, så socialt udsatte har lyst til at engagere sig i den demokratiske samtale. En kerneværdi i Foreningen Gadelivs arbejde er at anerkende alle mennesker som borgere, der gerne vil bidrage til og skabe værdi for fællesskabet. For socialt udsatte kræver det tilpassede rammer og forventninger, som møder de behov, som de har for at kunne bidrage. Med dette projekt vil vi vække den demokratiske interesse i Europaparlamentsvalget 2024 blandt en gruppe, som statistisk set har en lav stemmefrekvens.

Vi skal uddanne valgambassadører, som skal rundt til sociale tilbud i Århus og fortælle om EU og vores arrangementer i Sydhavnen, Århus.

Vi skal holde et åbent drop-in møde med en EU ekspert, mad og hygge, og deltage i et stort debatarrangement sammen med ANTV på Dokk1.

Men vigtigst skal vi afholde to Stem-sammen fester på Sydhavnen med god mad og musik, hvor man samtidig kan brevstemme i en specialbygget guldfarvet stemmeboks. Det at stemme er nemlig en social aktivitet, så man er mere tilbøjelig til at stemme (uanset hvem man er), hvis man stemmer sammen med andre. Mange socialt udsatte fra Sydhavnen har ikke et tilhørsforhold til deres personlige valgsted, men de har derimod tilhørsforhold til Sydhavnen. Derfor gør vi det til deres valgsted, uanset hvor de måtte have folkeregister adresse.

Følg med i projektet på Facebook eller Instagram.

Billede fra uddannelse af valgambassadører

Demokratiprojekt ”Lyt, så alle stemmer, bliver hørt”, sep. til dec. 2023

En hjemløse poserer med værdighed på et billede fra byrådssalen i Århus.

Vi vil gerne engagere og motivere brugere af de sociale tilbud i Sydhavnen til at opdage, at man kan blive synlige i den demokratiske samtale. Vi vil have fokus på udsatte miljøet i Sydhavnen, og vi samarbejder med Værestedet, Naapiffik, SAND-Østjylland, Skraldecaféen og Kirkens Korshærs sundheds- og stofindtagelse.
Baggrunden for projektet er, at Århus byråd nedsatte ‘Handletanken for Lokalt Demokrati’ i 2019. De kom med 12 anbefalinger til, hvordan det lokale demokrati kan styrkes. Anbefaling 6 lyder ”Lyt, så alle stemmer bliver hørt”, hvor Handletanken anbefaler, at byrådet gør en særlig indsats for at lytte til og engagere de demokratiske minoriteter og foreslår, at der bliver lavet et forsøg med at nedsætte et forum for socialt udsatte, som får mulighed for i næste byrådsperiode at sende to indstillinger, som byrådet skal behandle.
Gennem fem workshops arbejdede vi os vej fra de store linjer og politiske temaer til to konkrete indstillinger til Århus byråd: “Århus Kommune skal styrke indsatsen for at registrere hjemløse i kommunen og sikre så lavt et mørketal som muligt” og ”Sociale tilbud skal udarbejde en servicedeklaration, som indeholder det, som tilbuddet forpligter sig til at tilbyde brugerne”. Vi har haft gæster med som byrådspolitikere, embedsfolk og partimedlemmer. Det hele kulminerede i en reception på rådhuset d. 5. december.

Læs Evaluering af projektet

Læs indstillingerne:

Århus Kommune skal styrke indsatsen for at registrere hjemløse i kommunen og sikre så lavt et mørketal som muligt

Sociale tilbud skal udarbejde en servicedeklaration, som indeholder det, som tilbuddet forpligter sig til at tilbyde brugerne