Søg
Close this search box.

Demokrati og Kultur

Demokratiprojekt ”Lyt, så alle stemmer, bliver hørt”, sep. til dec. 2023

Vi vil gerne engagere og motivere brugere af de sociale tilbud i Sydhavnen til at opdage, at man kan blive synlige i den demokratiske samtale. Vi vil have fokus på udsatte miljøet i Sydhavnen, og vi samarbejder med Værestedet, Naapiffik, SAND-Østjylland, Skraldecaféen og Kirkens Korshærs sundheds- og stofindtagelse.
Baggrunden for projektet er, at Århus byråd nedsatte ‘Handletanken for Lokalt Demokrati’ i 2019. De kom med 12 anbefalinger til, hvordan det lokale demokrati kan styrkes. Anbefaling 6 lyder ”Lyt, så alle stemmer bliver hørt”, hvor Handletanken anbefaler, at byrådet gør en særlig indsats for at lytte til og engagere de demokratiske minoriteter og foreslår, at der bliver lavet et forsøg med at nedsætte et forum for socialt udsatte, som får mulighed for i næste byrådsperiode at sende to indstillinger, som byrådet skal behandle.
Gennem fem workshops arbejdede vi os vej fra de store linjer og politiske temaer til to konkrete indstillinger til Århus byråd: “Århus Kommune skal styrke indsatsen for at registrere hjemløse i kommunen og sikre så lavt et mørketal som muligt” og ”Sociale tilbud skal udarbejde en servicedeklaration, som indeholder det, som tilbuddet forpligter sig til at tilbyde brugerne”. Vi har haft gæster med som byrådspolitikere, embedsfolk og partimedlemmer. Det hele kulminerede i en reception på rådhuset d. 5. december.

Læs Evaluering af projektet

Læs indstillingerne:

Århus Kommune skal styrke indsatsen for at registrere hjemløse i kommunen og sikre så lavt et mørketal som muligt

Sociale tilbud skal udarbejde en servicedeklaration, som indeholder det, som tilbuddet forpligter sig til at tilbyde brugerne

Social Banken

Gennem 2022 har 14 personer været nødsaget til at have konto i vores Social Bank. Som udgangspunkt er det noget vi tilbyder, hvis der sammen med Aarhus Kommune også samarbejdes med vedkommende for at få oprettet en rigtig bankkonto. Vi har dog også henvendelser fra SAND-Østjylland, Stenbroens Jurister og folk, der endnu ikke er i samarbejde med hverken Aarhus Kommune eller andre NGO’er, men kommer til os med det akutte problem, at de ikke har adgang til deres penge.
Læs vores debatindlæg her: https://stiften.dk/debat/hvad-med-det-der-samfundsansvar-banker

Lyt til podcast om Social banken her på YouTube

 

Gadeteater

Sydhavnens Gadeteater er teater i gaden, skabt af folk fra gaden.
Gadeteatertruppen giver stemme til dem, som sjældent bliver hørt. De vil skabe fortællinger, musik, sange og sælsomme optrin i Sydhavnens gader.
Sydhavnens Gadeteater opstod i forbindelse med Sydhavns Festivalen og Århus Festuge, og vil i dette efterår blive suppleret af en teaterskole med støtte fra FO-Aarhus. Med undervisning over 12 lektioner, er det målet, at Sydhavnens Gadeteater udvikler sig til et kulturprojekt, hvor socialt udsatte i Sydhavnen inviteres med i et ligeværdigt og styrkende samarbejde med at skabe musik- og teaterforestillinger, som tager udgangspunkt i egne liv, temaer, fortællinger og steder og erfaringer fra Sydhavnen. Undervisningen vil danne base for fortsat teater- og musiktræning, socialt samvær, skriveværksted, sang- og stemmetræning, fysisk træning og fælles udflugter til kulturarrangementer, der kan inspirere gruppen.

Sydhavnens Gadeteater samarbejder med Foreningen Gadeliv, Naapiffik, Værestedet, REuse og Skraldecafeén. Tak for økonomisk støtte fra FO, Foreningen Gadeliv og Naapiffik.
Initiativtager og kreativ leder Katrine Faber, Teater Viva

Se billedreportage fra teaterforestilling i Sydhavnen på Facebook her